12.08.2010

Carene...

Când se va opri geografia neuronilor ?
Iar barca va înceta a pluti pe stânci.
Ce cabluri de ceaţӑ mai leagӑ Dumnezeul de flori ?
Parcӑ azi m-am distrus în vӑi şi lunci.
Saga trebuie sӑ arunce cu pietre ?
Valuri de fantasme fariseice vor tot
De parcӑ sunt doar gândurile mele…
Iar tu treci prin suflet catartic ca un joc.
Rebeliune din id devastat de lume,
Trebuie sӑ mӑ ascund ? În mine ?
Eşti veritabil nebun şi ce glume…
Kilotone de cocainӑ îmi trebuie…

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu